StartArtyku³yGie³da KMRAGaleriaKMRA - InformacjeLinkiNapisz do nasSzukajForumEncyklopediaBlogi u¿ytkowników
Start arrow Blogi u¿ytkowników
 

 
Menu g³ówne
Start
Artyku³y
Gie³da KMRA
Galeria
KMRA - Informacje
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Forum
Encyklopedia
Blogi u¿ytkowników
Logowanie

Zapomnia³e¶ has³o
Nie masz konta? Za³ó¿ sobie
PW
Go¶cimy
Odwiedza nas 1 go¶æ
Linki
Kredyt gotówkowy
zak³ady sportowe
Eticod
free poker
casino games
Polecamy

*************** 

Solidny hosting!

Program Premia

Podaj kod vel-lublin  Oszczêdzaj 25% !

***************

Akwarystyka w Allegro


Dom i Ogród, Zwierzêta, Akwarystyka

oficjalny serwis aukcyjny wo¶p 2007. kup lub sprzedaj cokolwiek - tak te¿ mo¿esz pomóc
Blogi u¿ytkowników
Mieszkañcy mojego akwarium Drukuj Email
Wpisa³: Krzysztof Czubacki   
30.12.2006.

Witam

Ma³a aktualizacja, tylko tym razem bez widoku ogólnego akwarium. W nied³ugim czasie zajd± ma³e zmiany aran¿acyjne, poniewa¿ zafascynowa³ mnie styl RYUBOKU. Jest to jeden z „od³amów” stylu Nature zeprezentowanego przez pana T.Amano. Cytat „Zasadniczym elementem w stylu RYUBOKU jest u³o¿enie korzeni w sposób nadaj±cy kompozycji jak najbardziej naturalny wygl±d. Nauka stylu opiera siê przede wszystkim na bacznej obserwacji natury gdzie mo¿emy odnale¶æ szereg perfekcyjnych uk³adów konarów starych drzew ,korzeni zatopionych w soczystej zieleni lasów”. Choæ jak znam siebie to nigdy nie bêdê kopiowa³ dos³ownie tego stylu. Na razie muszê do³o¿yæ jeszcze trochê korzeni. Jak mi wyjdzie to mam nadzieje, ¿e bêdziecie siê mogli przekonaæ ju¿ nied³ugo.

 

Poni¿ej chcia³bym przedstawiæ mieszkañców mojego akwarium.

 

Napisz komentarz (0 Komentarze)
Zmieniony ( 31.12.2006. )
Wiêcej…
 
Something like Asia [140L] Krzysztof Czubacki Drukuj Email
Wpisa³: Krzysztof Czubacki   
07.12.2006.
Napisz komentarz (1 Komentarze)
Zmieniony ( 10.12.2006. )
Wiêcej…
 
1000-litrowa Tanganika Marka Lisiewicza Drukuj Email
Wpisa³: Marek Lisiewicz   
26.10.2006.

 

Witam wszystkich zainteresowanych na mojej stronie po¶wiêconej mojemu akwarium, jego mieszkañcom a tak¿e sprawom technicznym zwi±zanym z zak³adaniem zbiorników o... ponadstandardowej wielko¶ci.

Razem z ¯on±, (oczywi¶cie najlepsz±) mamy kilka akwariów, a dok³adnie cztery. O wiêkszo¶ci z nich nie warto pisaæ, wiêc robiæ tego nie bêdê, chyba, ¿e zajdzie taka potrzeba. Akwarium, o którym warto napisaæ to blisko tysi±clitrowa ka³u¿a, w której p³ywaj± pielêgnice z Tanganiki. Zbiornik z za³o¿enia jest „tropheus- free” i ¿adnego trofeusa siê w nim nie u¶wiadczy, u¶wiadczy siê za to inne ciekawe ryby, drapie¿niki, a przede wszystkim, naszym zdaniem, królewsk± rybê z tego jeziora Cyphotilapia frontosa.......


Napisz komentarz (1 Komentarze)
Zmieniony ( 26.10.2006. )
Wiêcej…
 
Baniak tho_masha Drukuj Email
Wpisa³: Tomasz Gawryl   
27.09.2006.
Napisz komentarz (1 Komentarze)
Zmieniony ( 30.09.2006. )
Wiêcej…
 
Propozycja funkcjonalno¶ci strony: 'Aqua Watcher' ;) Drukuj Email
Wpisa³: Tomasz Gawryl   
23.09.2006.
Napisz komentarz (2 Komentarze)
Zmieniony ( 23.09.2006. )
Wiêcej…
 
Zobacz te¿ ...